Væsentligheds-analyse

Den grønne omstilling rummer masser af nye begreber og discipliner, fx CRSD, LCA, Due diligence, leverandørkæde-analyser, dobbelt væsentlighed og mange flere.
Det hele er vigtigt men ikke lige relevant for alle - her og nu.
Som specialist på området tager jeg udgangspunkt i jeres mål og hjælper med at identificere og beskrive jeres allerede eksisterende initiativer. Analysen munder ud i et godt overblik over hvor det vil være mest meningsfuldt for jer at sætte ind med yderligere tiltag.
Måske tænker I ikke over det, men I har sikkert allerede taget de første skridt i arbejdet med bæredygtighed og ESG-rapportering.

Med analysen vil I få et solidt grundlag for at prioritere jeres næste skridt mod bæredygtighed.