Klimaregnskab og CO2 aftryk

Mange oplever det komplekst og uoverskueligt at definere, hvad der skal rapporteres i klimaregnskabet og hvilke specifikke områder fra driften og aktiviteterne, der påvirker CO2-aftrykket i de enkelte scopes.

Lad mig finde relevante nøgletal og opstille jeres klima- eller CO2-regnskab på organisation- eller process og produktniveau.


Sådan løser jeg opgaven.

Det kan måske virke uoverskueligt at skaffe data til klima-nøgletal – men det behøver det slet ikke være. Vi begynder med de data, I allerede har på jeres forbrug af:

  • El
  • Varme og procesenergi
  • Primære indkøb af varer til produktion
  • Sekundære indkøb af hjælpematerialer og serviceydelser
  • Transport og brændstofforbrug
  • Affaldshåndtering
  • Vand og spildevand

De data, vi indtaster, omregnes til nøgletal, der viser jeres CO2-udledning i hhv. scope 1, 2 og 3