Jeg kan også hjælpe med compliance.

Jeg tilbyder vidensdeling og projektledelse inden for udvikling af mål og handleplaner, ligesom jeg kan hjælpe med opdatering af politikker, der styrker bæredygtighed på tværs af forsyningskæden. Disse initiativer styrker jeres governance inden for ESG.