ESG-rapporten

Vis jeres kunder og interessenter at I arbejder struktureret, digitalt og datadrevet med bæredygtighed og rapportering.

En samlet ESG Bæredygtighedsrapport inkl. CO2 tal viser jeres kunder og samarbejdspartnere, hvad I står for og hvilket samfundsansvar I tager. I rapporten fortæller vi jeres historie og beskriver de værdier, I lægger vægt på, og de indsatser I gør - på en troværdig måde.

Jeg er Valified Certified Partner og anvender derfor en fremtidssikret, intelligent ESG-platform, der samler alle nøgletalsdata samt professionelle tilpassede tekster, billeder og logo i en flot opsat rapport.

Rapporten kan med et enkelt klik deles - f.eks. ved tilbudsgivning og overfor finansielle partnere, og den kan lægges på jeres egen hjemmeside.

Rapporten lever op til FSRs krav til ESG-hoved- og nøgletal


Sådan løser jeg opgaven.

Udover jeres miljømæssige indsatser og jeres C02 nøgletal rummer rapporten også den positive indvirkning, I har på medarbejderne, og den værdi I bidrager med i jeres lokalsamfund.

Data til S´et i ESG-rapporten finder I typisk i jeres regnskabs- eller HR-afdeling. Hvis det er aktuelt hjælper jeg med at hente data fra jeres forsyningsselskaber, Vitas m.m. og jeg bruger beregnere der viser den samfundsmæssige værdi I har skabt, når I fx har inkluderet "mennesker fra kanten" i jeres arbejdsstyrke.

De sociale aspekter i en rapport rummer informationer om

  • Antal fuldtidsansatte - sygefravær- arbejdsulykker
  • Medarbejderomsætning - medarbejdertilfredshed
  • Inklusion og kønsdiversitet
  • Uddannelsesaktiviteter og opkvalificering af jeres medarbejdere

Vi starter med de data, I allerede har, og jeg giver input til hvordan øvrige data eventuelt kan indsamles.