Vilkår og betingelser.

1. Tjenesteydelser: Jeg tilbyder konsulenttjenester inden for bæredygtighed, hvor jeg udarbejder klimaregnskaber og ESG-rapporter for erhvervskunder. Jeg anvender tredjeparts værktøjer til dette formål, og jeg er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i disse værktøjer. I det omfang min ydelse produceres via 3. parts værktøj, indtræder dennes (3.partens) brugervilkår, privatlivspolitik og betingelser.

 

2. Dataadgang: Min konsultationstjeneste er afhængig af, at jeg får adgang til oplysninger om virksomhedens forbrug og medarbejderstab for at kunne udarbejde klimaregnskabe og ESG-rapport. Det er kundens ansvar at sikre, at disse oplysninger er korrekte og rettidigt stillet til rådighed. Hvis jeg ikke modtager disse oplysninger indenfor den aftalte tidsramme, kan jeg ikke fuldføre opgaven, og min allerede påbegyndte tid vil blive faktureret til min gældende timepris.

 

3. Priser og betalingsbetingelser: Alle priser er eksklusive moms. Fakturaen vil blive sendt pr. mail, og betalingsbetingelserne er 8 dage netto efter fakturadato.

 

4. Tilbuddets vilkår: Prisen er beregnet ud fra de oplysninger, der er kendt på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Hvis der opstår nye oplysninger eller opgaver, tages der forbehold for en revideret tilbudspris eller merpris. Den leverede konsultationstjeneste inkluderer en klimaregnskabsrapport i Excel-format, medmindre andet er specifikt aftalt. Er der tale om en færdig ESG-rapport leveres denne som et link som kunden kan tilgå og anvende fra egen hjemmeside m.m. ESG-rapporten indeholder to korrekturgange for fejlrettelser og mindre ændringer i tekst og layout.

 

5. Materiale: Eventuelle fotos eller eksisterende illustrationsmateriale, der skal bruges til opgaven, skal leveres digitalt og redigeret af kunden. Hvis materialet er i en tilstand, der kræver yderligere behandling som scanning, udvælgelse, farvekorrektion eller lignende, vil dette blive faktureret separat. Forsinkelse i levering af materialet kan medføre, at fristen for opgaven bliver rykket tilsvarende.

 

6. Ansvar: Jeg kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler i tredjepartsarbejde eller -tjenester eller i nogen form for software eller hardware. Ej heller kan jeg drages til ansvar for fejl i de anvendte klimadatabaser.

 

7. Kundens ansvar: Jeg kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler eller forsinket levering, der skyldes manglende information, rettelser eller godkendelse fra kunden eller tredjepart.

 

8. Referencer: Medmindre andet er aftalt, forbeholder jeg mig retten til at bruge kunden som reference på min hjemmeside og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.

 

9. Opsigelse af aftalen: Tilbuddet er gældende efter godkendelse pr. mail eller telefon. Hvis kunden ønsker at afslutte opgaven, skal dette meddeles øjeblikkeligt pr. telefon, efterfulgt af en skriftlig meddelelse. Uanset årsagen til opsigelsen er kunden forpligtet til at betale for den allerede brugte tid frem til opsigelsestidspunktet. Tidsforbruget vil blive faktureret til gældende timepris.